شیمی، مهندسی شیمی، پلیمر، نساجی هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.