برق، الکترونیک، قدرت، کنترل، مخابرات هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.