زمین شناسی، معدن هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.